صفحه اصلی > حوزه رياست > مدیریت امور بین الملل 
مدیریت امور بین الملل

معرفی مديريت امور بين الملل

 

مديريت امور بين الملل دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني همدان، متعهد مي باشد كه در راستاي رسالت كلي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در چار چوب افق چشم انداز 1404، ایران بايستي در 10 سال آینده به کشوري توسعه يافته با جايگاه اول در سلامت در ابعاد اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي و الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده در روابط بین الملل و مشارکت موثر در سازمانهای جهانی سلامت تبدیل گردد ، قدم بردارد و در توسعه و هماهنگ نمودن روابط، مناسبات و همكاري هاي بين المللی دانشگاه در حوزه های آموزشي ، پژوهشي و تحقيقاتي و بهداشتي- درماني نهایت اهتمام خود را به كار گيرد، در محدوده قوانين و مقررات موجود براي همكاري هاي مشترك دو يا چند جانبه با ساير كشورها بخصوص كشورهاي همجوار و دانشگاه هاي آنها، سازمانها، نهادها و مجامع بين المللي دولتی و غیر دولتی،  با استفاده از ظرفیت های موجود دانشگاه اقدام مي نمايد به نحوي كه همواره جزء دانشگاههاي پيشرو در زمينه روابط و ارتباطات بين المللي محسوب گردد.

*کتاب دانشگاه علوم پزشکی همدان در یک نگاه

 

   دانلود : اساسنامه_امور_بين_الملل.pdf           حجم فایل 233 KB
   دانلود : مشخصات_مامورين_خارج_از_كشور.pdf           حجم فایل 56 KB
   دانلود : ليست_نمايندگي_هاي_خارج_از_كشور.pdf           حجم فایل 218 KB
   دانلود : فرآيند_پذيرش_دانشجوي_خارجي.pdf           حجم فایل 256 KB
   دانلود : رشته_هاي_دانشگاه_علوم_پزشكي_همدان.pdf           حجم فایل 218 KB
   دانلود : آیین_نامه_مسافرتهای__دستگاههای_اجرایی.pdf           حجم فایل 149 KB
   دانلود : آيين_نامه_اعطاي_بورس_خارج_از_كشور.pdf           حجم فایل 201 KB
   دانلود : آئين_نامه__انعقاد_توافقهاي_بين_المللي.pdf           حجم فایل 84 KB
   دانلود : سايتهاي_مرتبط_با_امور_بين__الملل.pdf           حجم فایل 139 KB
   دانلود : Application_Form.pdf           حجم فایل 47 KB
   دانلود : فرم_DFC.pdf           حجم فایل 317 KB
   دانلود : فرم_STC.pdf           حجم فایل 313 KB
   دانلود : فرم_ماموريت_خارج_از_كشور.pdf           حجم فایل 33 KB
   دانلود : فرم_گزارش_ماموريت_هاي_خارجي.pdf           حجم فایل 131 KB
   دانلود : فرم_ضرورت_حضور_در_ماموريت.pdf           حجم فایل 25 KB
   دانلود : فرم_شركت_در_دوره_هاي_فلوشيپ.pdf           حجم فایل 230 KB
   دانلود : فرم_تامين_بودجه_WHO.pdf           حجم فایل 229 KB
   دانلود : فرم_دعوت_از_مهمانان_خارجي.pdf           حجم فایل 107 KB
   دانلود : فرم_برگزاري_همايش_هاي_بين_المللي.pdf           حجم فایل 248 KB